Regulamin

Regulamin zamówień cateringu Happy Diet

Informacja zgodna z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Informacje ogólne
Właścicielem firmy jest:
Patrycja Szwarcberg, Marki ul.Kartografów 13m2 05-270, Zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Marki, NIP 125-134-72-85

Dane do korespondencji
Happy Food
Kartografów 13m2
05-270 Marki
Email: happyfood@op.pl

Składanie zamówień

Zamówienia przyjmujemy w następujący sposób:
a)za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: http://www.happyfood.com.pl
b) poprzez kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: happyfood@op.pl
c)telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerami: 795111443, 692-474-244

Oferta firmy obejmuje przygotowanie i dostarczenie całodziennego zestawu 5-ciu posiłków skomponowanych według wybranej diety. Korzystanie z usług Happyfood@com.pl jest odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej: www.happyfood.com.pl.

Minimalny okres pierwszego zamówienia to 1 dni. Przyjęte zamówienie jest potwierdzane mailowo (Potwierdzenie zamówienia) na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta i jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji zamówienia, w tym zmiana rodzaju diety, zmiana godzin czy miejsca dostawy oraz odwołanie dostawy diety czy anulowanie zamówieniadiety pod warunkiem, że zmiany takie zostaną przez Klienta zgłoszone najpóźniej do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę diety. W przypadku dostawy poniedziałkowej, zmiany są przyjmowane do soboty do godziny 10:00. Zmiany zgłoszone po wskazanych powyżej terminach nie zostaną wprowadzone z przyczyn technicznych. Zmiany wprowadzone w zamówieniu każdorazowo skutkują przesłaniem potwierdzenia drogą mailową.

W przypadku gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia w zakresie terminów dostaw, miejsca dostawy czy zmiany rodzaju diety, powstanie nadpłata środków – może ona być wykorzystana na poczet kolejnego zamówienia lub zostać zwrócona Klientowi (popotwierdzeniu takiej woli oświadczeniem Klienta). W przypadku gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia powstanie niedopłata – Klient jest zobowiązany do uregulowania należności.

Sposoby dostawy

Dostawy są realizowane w dni robocze i niedziele w godzinach wieczornych.
Obszary bezpłatnych stref dostaw są dostępne na stronie internetowej: http://www.happyfood.com.pl .
Dostawy są realizowane także do 30 km od granic bezpłatnej strefy dostaw. Opłata za dostawę diety poza bezpłatną strefę zawsze ustalana jest indywidualnie – w takiej sytuacji należy skontaktować się Biurem Obsługi Klienta aby poznać cenę i możliwe godziny dostaw.

Szczegółowy adres dostawy oraz wskazany przedział godzinowy realizacji dostawy diety są ujęte w Potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym Klientowi na adres poczty elektronicznej.

Happy Food nie odpowiada za niedostarczenie diety z winy nieleżącej po stronie firmy, w tym, w szczególności w sytuacji gdy pod wskazanym adresem i w potwierdzonym przedziale godzinowym nie ma osoby upoważnionej do odbioru zestawu.

Sposoby płatności

Za dostawę diety obowiązuje system przedpłaty. W przypadku braku płatności do drugiego dnia trwania zamówienia – firma HappyFood może wstrzymać realizację dalszych dostaw.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty w następujący sposób:

  1. przelewem na rachunek bankowy (BZWBK) 96109018410000000134439177. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy zamówienie,
    (Szczegółowe dane do przelewu wraz z numerem rachunku bankowego do wpłaty oraz wymaganymi danymi podawane są w Potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi),
  2. gotówką (w pierwszym dniu dostawy u kuriera).
  3. Płatność online na stronie http://www.happyfood.com.pl , za pośrednictwem tpay

Reklamacje
Happy Food odpowiada wobec Klientów będących konsumentami za niezgodność przedmiotu usługi z umową. Jeżeli usługa wykonana jest w sposób niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową lub wymianę na nowy, chyba że jest to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów.
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność przedmiotu usługi z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Wszelkie reklamacje odnośnie umowy i usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 795111443, 692474244 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: happyfood@op.pl w terminie 3 dni roboczych od momentu ujawnienia się niezgodności.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe naszych Klientów chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

Dane przekazane nam przez Klientów przetwarzane są przez firmę Happy Food z siedzibą w Markach, przy ul. Kartografów 13m2 wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te nigdy nie są przekazywane innym podmiotom do celów marketingowych.

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 podpunkt 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014 poz. 827) do usługi związanej z dostawą zestawów diety nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Polityka prywatności – polityka plików „cookies”
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” wustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.